Silk Reeling Exercises (Chan Si Gong)

 • • Front Single Hand Positive Circle Silk Reeling
     单手正面缠丝 (Dan Shou Zheng Mian Chan Si )

 • • Side Single Hand Positive Circle Silk Reeling
     单手侧面缠丝 (Dan Shou Ce Mian Chan Si )

 • • Front Double Hand Positive Circle Silk Reeling
     双手缠丝 (Shuang Shou Chan Si)

 • • Front Double Hand Negative Circle Silk Reeling
     左右后捋缠丝 (Zuo You Hou Lu Chan Si)